Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG

Artikelsidan är av denna typ och har detta syfte. Klicka för att se alla sådana artikelsidor.

Pacemakeroperationen

LÄS MER

Här kan du läsa om vad som händer före och efter operationen.

Symptom på långsam puls

tradet1.jpg
Trädet av Thomas Fåhraeus

Symptom på långsam puls dvs. att hjärtat inte slår tillräckligt fort, är ganska varierande. Det är viktigt att komma ihåg att attacker med långsam puls – bradykardi – kan uppträda dagligen hos en del patienter medan andra kanske endast får anfall ett par gånger i månaden. Andra har dagliga besvär med trötthet, frusenhetskänsla kanske yrsel.

Hur ställs diagnosen

Om en patient har ett eller några av de uppräknade symptomen gör man en utredning för att fastställa en diagnos och påbörja en adekvat behandling. Anfall med svimning kan t.ex. orsakas av andra åkommor som lågt blodtryck, epilepsi, lågt blodsocker eller alltför snabb puls. Ibland finner man ingen orsak till svimningsanfallen.

Hur ställs diagnosen?

Varför pacemaker

Att bli rekommenderad att få en pacemaker innebär i de allra flesta fall att hjärtat slår för långsamt med symptom som följd. Den långsamma pulsen kan komma attackvis eller föreligga hela tiden. En del viktiga mediciner orsakar långsam puls och för att kunna fortsätta ta dessa behöver man en pacemaker.

Pacemakern

En pacemaker hjälper hjärtat att hålla takten

En pacemaker hjälper hjärtat att hålla takten

Rytmrubbningar i hjärtat kan behandlas med hjälp av en pacemaker. En pacemaker sänder elektriska signaler till hjärtat för att det ska slå normalt.

Broschyren Att leva med pacemaker

Denna broschyr är utarbetad av Maria Hesselstrand och Héléne Möller på Universitetssjukhuset i Lund i samarbete med St. Jude Medical Sweden AB.

Prenumerera på innehåll