Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

OM WEBBPLATSEN

Information om webbplatsen pacemaker-info.se

Torbjörn Persson

Torbjörn Persson är överläkare och specialist i kardiologi och intvärtesmedicin på Skånes Universitetssjukhus. Han är särskilt inriktad på utredning och behandling av hjärtrytmrubbningar och har mångårig erfarenhet av implantation och kontroll av pacemaker/ICD. Torbjörn är medicinskt faktaansvarig för sidan.

Torbjörn har ett nära samarbete med Maria Hesselstrand och Thomas Fåhraeus och kommer framöver att hjälpa till att svara på frågor och uppdatera informationen här på pacemaker-info.se.

Sidan uppdaterad med ny teknik och nytt utseende

Webbplatsen har genomgått en nödvändig uppdatering av den bakomliggande tekniken, CMS-systemet Drupal. Under en övergångsperiod kommer vi att finslipa funktionaliteten och det kan förekomma mindre problem. Vi ber om överseende med det. Nytt är en mycket kraftfull sökfunktion där det går att söka i befintligt material – som är omfattande.

Pacemakern fyller 50 år

I år är det ett alldeles speciellt år eftersom det är femtio år sedan pacemakern uppfanns. Hurra, hurra, hurra!

Magnus Tamelander

Magnus Tamelander ansvarar för den tekniska biten med fortlöpande underhåll, layout och design samt den fotografiska biten av pacemaker-info.se. Han ger oss ovärderlig hjälp med att denna webbplats skall fungera tillfredställande för vår läsekrets som glädjande nog ökar månad för månad.

Regler för forumet

Forumet ska endast användas för att diskutera frågor av allmängiltig karaktär pacemakerpatienter emellan. Det betyder att frågor som vi bedömer vara icke relevanta för webbplatsen mål – att öka kunskapen om pacemakerterapi – eller personliga ämnen, inte kommer att besvaras och kommer att tas bort. Vi hoppas ni har förståelse för detta. Om ni som patient har problem, måste ni kontakta er läkare eller motsvarande instans inom sjukvården.

Ny informationsstruktur

Vi på pacemaker-info.se arbetar kontinuerligt med att försöka anpassa sidan efter användarnas behov och önskemål. Under den första tiden har vi låtit både patienter, anhöriga och personal från pacemakermottagningen på Lunds Universitetssjukhus testa webbplatsen.

Användarvillkor för pacemaker-info.se

För att besökare till denna webbplats ska kunna känna sig tillfredställda med informationen och bedöma de upplysningar som ges, vill vi efter bästa förmåga följa de regler och rekommendationer som den svenska socialstyrelsen och EU-kommissionen ställt upp för informationstjänster om hälso- och sjukvård riktad till allmänheten. EU-kommissionens kvalitetskriterier omfattar sex punkter:

1. Transparens (öppenhet) och ärlighet om avsändare, syfte, målgrupp och finansiering.
2. Källhänvisningar.
3. Personlig integritet, säkerhet och sekretess.

Maria Hesselstrand

_MG_5013_m.jpg

Leg. Sjuksköterskan Maria Hesselstrand har en gedigen utbildning bakom sig vad beträffar hjärtsjukdomar och arytmier. Maria kom till pacemakerenheten i Lund 1997 och har därefter huvudsakligen arbetat med uppföljning och kontroller av pacemaker- och ICD patienter.

Johan Hesselstrand

Johan Hesselstrand har illustrerat informationsbroschyren Att leva med pacemaker. Den delas ut av pacemakermottagningar till patienter och anhöriga.

Thomas Fåhraeus

thomas4.jpg
Thomas Fåhraeus

Thomas Fåhraeus är pensionerad överläkare och specialist i kardiologi och invärtes medicin vid Lunds Universitetssjukhus. Sedan 1980 har han intresserat sig för rytmstörningar på hjärtat och implanterat pacemakrar och senare även defibrillatorer.

Prenumerera på innehåll