Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Symptom

Symptombeskrivningar och patofysiologiska förklaringar. Klicka för att se alla artiklar i ämnet.

Barn och pacemaker

Barn behöver i sällsynta fall pacemaker för att pulsen inte skall bli för långsam. För riktigt små barn krävs speciella kirurgiska åtgärder medan större barn kan behandlas på ungefär samma sätt som vuxna som får en pacemaker. Barnen opereras dock i narkos.

Symptom på långsam puls

tradet1.jpg
Trädet av Thomas Fåhraeus

Symptom på långsam puls dvs. att hjärtat inte slår tillräckligt fort, är ganska varierande. Det är viktigt att komma ihåg att attacker med långsam puls – bradykardi – kan uppträda dagligen hos en del patienter medan andra kanske endast får anfall ett par gånger i månaden. Andra har dagliga besvär med trötthet, frusenhetskänsla kanske yrsel.

Broschyren Att leva med pacemaker

Denna broschyr är utarbetad av Maria Hesselstrand och Héléne Möller på Universitetssjukhuset i Lund i samarbete med St. Jude Medical Sweden AB.

Förmaksfladder

Förmaksfladder innebär att förmaken "fladdrar". Den normala pumpfrekvensen i förmaken har ökat i vila från cirka 60 till 100 slag i minuten till 200- 300 fladderryckningar i minuten. Observera det gäller endast i förmaken, själva pulsen är vanligtvis betydligt lägre och kanske oregelbunden.

De elektriska fladdervågorna går inte alla ner till kamrarna utan blockleras i AV-knutan. Ibland kan pulsen emellertid bli hög i vila t.ex. 150 slag i minuten. Förmaksfladder orsakas ibland av en hjärtsjukdom.

Förmaksfladder liknar förmaksflimmer till sin funktion och går det inte över spontant får man utföra en defibrillering.

Kammarflimmer

Kammarflimmer eller ventrikelflimmer (ventrikel=kammare) är en okontrollerad hjärtrusning i kamrarna. Precis som vid förmaksflimmer uppstår ett elektrisk kaos i kammarmuskulaturen och pumpfunktionen upphör omedelbart.

Kammarflimmer får samma funktionsstörning som om hjärtat slutar och slå. Patienten förlorar medvetandet inom några sekunder och avlider inom några minuter om inte man bryter kammarflimret eller ger en adekvat hjärtmassage.

Bradykardi

Bradykardi innebär att pulsen är långsam. Ett hjärta som pumpar för långsamt kan orsaka trötthet, yrsel eller svimningsepisoder eftersom hjärnan inte får tillräckligt med blod för att tillfredsställa behovet av syre.

En pacemakerkan kan då implanteras för att få tillbaka den normala blodcirkulationen.

Arytmi

Med arytmi på läkarspråket menas vanligtvis en rubbning i hjärtrytmen, som inte kan betecknas som normal. Pulsen kan vara oregelbunden, för snabb (takykardi) eller för långsam (bradykardi).

Det finns många olika arytmier och diagnosen får man lättast genom att ta ett EKG.Ger arytmin symptom påbörjas vanligtvis behandling av något slag. Långsam symptomgivande puls leder ofta till pacemakerbehandling.

Många människor har normalt lättare former av arytmi som t. ex. extraslag i hjärtat, som under några sekunder bryter den regelbundna rytmen. Barn kan normalt ofta ha lätt oregelbunden rytm.

Prenumerera på innehåll