Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hjärtats patofysiologi

Artiklar om hur hjärtats funktion påverkas av sjukdom. Klicka för att se alla artiklar i detta ämne.

Barn och pacemaker

Barn behöver i sällsynta fall pacemaker för att pulsen inte skall bli för långsam. För riktigt små barn krävs speciella kirurgiska åtgärder medan större barn kan behandlas på ungefär samma sätt som vuxna som får en pacemaker. Barnen opereras dock i narkos.

AV-nodsblockering av olika grader

AV-nodsblockeringar i AV-knutan (AV-noden) är en typ av rytmrubbning i hjärtats retledningssystem. Det innebär att impulsen från sinusknutan och förmaken, som inleder varje hjärtslag i kamrarna, fördöjs eller helt enkelt blockeras och inte passerar ned och "tänder" kamrarna. Det finns tre olika grader av AV-block.

Förmaksflimmer

afton.gif

En av de vanligaste puls- eller rytmrubbningarna på hjärtat är förmaksflimmer. Som ordet ”flimmer” anger så flimrar förmaksmuskulaturen med knappt synliga, osammanhängande (asynkrona) rörelser. Man brukar tala om att ett elektriskt kaos föreligger i förmaken, som helt har förlorat sina regelbundna, rytmiska sammandragningar och normala frekvens.

ICD

ICD är en engelsk förkortning för "Implantable Cardioverter Defibrillator" som på svenska skulle kunna översättas med "implanterbar, elektrokonverterare-defibrillator". För enkelhets skull brukar man bara säga ICD eller defibrillator.

CRT vid hjärtsvikt

CRT betyder Cardiac Resynchronization Therapy eller och kallas på svenska ibland för biventrikulär pacing – båda kamrarna stimuleras.

Det sjuka hjärtat

Störningar i elsystemet får hjärtat att tappa takten

Myokardit

Myokardit

Kardiomyopati

Kardiomyopati

Broschyren Att leva med pacemaker

Denna broschyr är utarbetad av Maria Hesselstrand och Héléne Möller på Universitetssjukhuset i Lund i samarbete med St. Jude Medical Sweden AB.

Defibrillering

Ibland råkar hjärtat utför så kallat flimmer då förmaken eller hjärtkamrarna råkar ut för ett elektriskt kaos. Flimret medför att pumpfunktionen går förlorad pga att muskelsammandragningarna upphör.Kammarflimmer betraktas som ett hjärtstillestånd och patienten förlorar nästa omedelbart medvetandet. Hjärt- lungräddning måste genast påbörjas. Med en elektrisk apparat, som kallas defibrillator, kan flimmer brytas i de flesta fall.

Prenumerera på innehåll