Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Anhörigfrågor

Artiklar om anhörigfrågor. Klicka för att se alla artiklar i ämnet.

Några ord om Pacemakerregistret

Du vet väl att du kan gå in på pacemakerregistret och titta lite på hur statistiken är beträffande antal operationer, hur många i ditt län som fått pacemaker/ ICD, typ av pacemakersystem, indikationer, komplikationer och mycket mer. Svenska pacemakerregistret håller en mycket hög internationell klass och är lätt att använda.

Pacemaker- och ICD-kontroller

IMG_0817_0.jpg

Som du säkert hört eller sett så börjar uppföljningarna av pacemaker- och ICD-patienter allt oftare ske på distans. Med en distanskontroll menas att uppföljningen kan utföras medan patienten är t.ex. i hemmet och ett sjukhusbesök är inte nödvändigt längre.

Allmänt om komplikationer vid pacemakerbehandling

icd_pacemaker.jpgUnder senaste tiden har pacemaker-info.se fått en del frågor om komplikationer i samband pacemakerbehandling. Det är alltid ett tråkigt kapitel i sjukvården när en eller flera komplikationer drabbar en patient under behandling. Inom pacemakerterapin finns några välkända komplikationer som dyker upp med jämna mellanrum. En fråga vi nyligen fick löd: Vad är en komplikation?

Skånskt ICD-seminarium i Lund

Hjärt- och lungsjukas länsförening i Skåne län, Skånes universitetssjukhus och sponsrande företag inbjuder till skånskt ICD-seminarium. Målgrupp är ICD-bärare och anhöriga.

Arytmivecka i England, trevlig sommar och en video!

Förra veckan organiserade den engelska arytmialliansen (A-A) en arytmivecka i England. Över hela landet hade man cirka 1 200 olika aktiviteter rörande arytmier. Sjukhuspersonal gav undervisning i skolor, på företag, allmänna platser mm om problemen med rytmstörningar på hjärtat. Instruktioner gavs om hur allmänheten skall agera vid hjärtstillestånd och hur externa defibrillatorer skall användas.

Behöver vi pacemaker- och ICD-föreningar i Sverige?

För ett par veckor sedan hölls ett mindre möte i Stockholm där frågan om ytterligare patientföreningar för hjärtsjuka behövs i Sverige. Inbjuden som föredragshållare var bl.a. Trudie Lobban, president i föreningen "Arrhythmia Alliance" som har haft en stor framgång i England och nu även i andra europeiska länder. En viktig del i Trudie Lobbans arbete är att sprida arytmikunskap hos allmänheten.

Nyhetsbrev höst

host_1.jpg

Under de senaste åren har en hjärtförening växt sig allt större i England. Den kallar sig för Arrhythmia Alliance med förkortningen A-A. Arytmi betyder ju onormal hjärtrytm – för snabb, för långsam eller oregelbunden. I våras besökte jag denna förening under ett av deras möten.

Vid akuta situationer

Smärtor i bröstet brukar inte förekomma som vid hjärtinfarkt. Symptomen kan komma i anfall eller vara konstanta. Orsaken kan vara att elektroden i hjärtat kan han ha lossnat, något som är ganska sällsynt. En annan orsak kan vara att elektroden skadats till exempel upp vid axelpartiet nära pacemaker. Det kan inträffa om man haft i elektroden i många år och elektroden har blivit sliten.

Leva med pacemaker

bild5.jpg

Ta din tid för återhämtning hemma

Den första tiden hemma efter din operation behöver du för att återhämta dig. Återhämtningstiden är olika för varje individ, det kan röra sig om något dygn upp till någon vecka.

Första tiden

Under den första veckan bör du undvika tunga lyft och låta förbandet sitta kvar på operationssåret. Du bör inte bada under de första 5-6 dagarna. Har du fått ett plastförband över såret kan du duscha.

Synpunkter till anhöriga

stig1.jpg

Hur stöttar jag en släkting eller vän som skall genomgå pacemakerbehandling?

Prenumerera på innehåll