Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Vilka komplikationer kan ske

akva2.jpg
Fältet av Thomas Fåhraeus

Som vid all annan sjukvårdsbehandling kan även komplikationer uppstå vid pacemakerbehandling. Även om komplikationerna är relativt sällsynta, så måste de lösas i varje enskilt fall.

Infektioner

En komplikation som kan uppstå direkt efter operationen är att såret blir infekterat. Vanligtvis är infektionen lokaliserad till själva dosfickan, som svullnar upp, blir missfärgad och ömmande. Patienten brukar söka hjälp just för att det börjar göra ont i området kring pacemakern. Ibland rinner var från sårkanterna.

Egendomligt nog kan dosfickan bli infekterad flera år efter operationen. Orsaken är inte känd men kan bero på att bakterier kommer in i fickan genom huden eller att de har funnits i dosfickan sedan operationen.

I mycket sällsynta fall kan en allmän infektion sprida sig i kroppen. Patienten får feber, hög sänka och kan bli ganska medtagen. Infektionshärdar kan med hjälp av ultraljudsundersökning ses på elektroderna i hjärtat. Antibiotika ges och elektroderna måste tillfälligt avlägsnas. När infektionen läkt implanteras ett nytt pacemakersystem.

Infektioner i dosfickan måste vanligtvis behandlas med en antibiotika och en reoperation. Pacemakern tas ut, såret tvättas med speciella bakteriedödande lösningar och en ny dosficka görs intill den gamla. Vid svårare infektioner måste även elektroderna avlägsnas och ett nytt system implanteras på andra sidan. Sker någon förändring vid pacemakerfickan, kan det vara klokt att tala med pacemakerpersonal på sjukhuset. Pacemakerinfektioner behandlas på olika sätt på våra sjukhus.

Elektrodrubbning

En annan komplikation kan vara att en elektrod lossnar i hjärtat. Vanligtvis sker det inom de första dygnen efter operationen. Patienten får då tillbaka de symptom som förelåg innan pacemakern opererades in. Elektroderna kan också få slitskador i isoleringsmatrialet efter några år, vilket kan avslöjas med olika tester vid rutinkontrollerna. Ett typiskt symptom kan vara att ryckningar börjar uppstå kring pacemakern eller nyckelbenet.Kontakta genast pacemakerenheten på din hemort.

Tekniska fel

Tekniska fel i själva pacemakerdosan är mycket ovanligt. Dosan genomgår noggranna kontroller innan den levereras till sjukhusen och skulle ett fel mot förmodan brukar det upptäckas vid första kontrollen.

Det finns en del andra problem och mindre komplikationer som t. ex. att pacemakerdosan skaver mot armen eller nyckelbenet. Om så är fallet kan man prata med sin pacemakerläkare och pacemakern kan lätt placeras om genom en mindre operation.

Det finns ytterligare en del mycket sällsynta komplikationer som inte omnäms här, då de förekommer så pass sällan.

Olämplig programmering

Moderna pacemakrar kan ställas in med tusentals olika program.Pacemakerpersonalen försöker alltid finna ett lämpligt program för just dig och ditt hjärtfel.Vad pacemakerpatienter ibland klagar på är att de tycker pulsen är för snabb eller för långsam.Om du känner så kan du alltid kontakta din klinik och be om en justering av pacemakerns inställning.Personalen kan inte i förväg veta exakt vad som passar dig bäst utan det känner du själv i din hemmiljö.