Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Uppföljning & kontroll

img_0722_2.jpg

Efter operationen görs den första kontrollen efter några timmar eller under första dygnet.

Inställning av pacemakern

Med hjälp av programmeringsdatorn ställer läkaren eller pacemakersköterskan in olika värden och funktioner som är lämpliga i varje enskilt fall. Några patienter behöver endast pacemakerstimulering några gånger i månaden medan andra omgående behöver pacemakerstöd hela tiden. Man bestämmer vilka frekvenser man skall börja med. Dessa kan lätt justeras senare om patienten så önskar.

Kontroller i framtiden

Många funktioner är nuförtiden automatiska d.v.s. pacemakern ändrar vissa funktioner själv om så behövs. Den gör det för att optimera behandlingen och utnyttja de elektriska finesserna på bästa sätt. Inställningar görs också för att spara på batteriet, så att patienten inte behöver byta pacemaker alltför ofta. Vanligtvis räcker en pacemaker mellan sju till tio år, men detta kan variera beroende på många faktorer. Vid dosbyte erhåller patienten en ny pacemaker, men elektroderna får vara orörda om de uppvisar bra mätvärden.

Beträffande kontrollbesöken i framtiden efter pacemakerinläggningen varierar dessa mellan pacemakersjukhusen. I Lund brukar vi göra en första kontroll efter ett par månader. Med hjälp av programmeraren testas olika funktioner och pacemakern levererar diagnostiska data, som kan vara bra att känna till. Programmet i pacemakern kan lätt ändras t.ex.om patienten vill ha en lägre eller snabbare vilopuls. Berätta om du tycker pulsen känns för snabb t.ex.när du skall sova. Man kan sänka frekvensen under natten.

Därefter brukar det ske en till två pacemakerkontroller om året. I god tid avslöjar programmeringsdatorn när det är dags att byta pacemakern med tanke på batteriernas livslängd. Har patienten andra sjukdomar i hjärtat och som behöver medicin sker tätare läkarkontroller.

Viktigt!

Kom ihåg att om en återbesökstid måste avbokas så försäkra dig om att du får, eller kommer att få, en ny tid för uppföljning. Skriv upp att du måste kontrollera din pacemaker helst en gång per år. När pacemakern börjar bli gammal, finns en risk att batteriet börjar ta slut och patienten brukar då kallas för tätare kontroller. Missar man några kontroller och är mycket beroende av sin pacemaker, kan allvarliga symptom uppträda!

Skulle några oväntade problem uppstå med pacemakern kan patienten alltid få en extrakontroll hos respektive vårdinstans.

bild2.jpg

Pacemakerdatorn, som vårdpersonalen har, samarbetar således med din pacemaker vid kontrollerna genom ett signalutbyte (telemetri)som är tekniskt mycket sofistikerat. De moderna programmerarna arbetar blixtsnabbt och inom loppet av någon minut har en stor mängd data förts över till datorn för analys.

Din pacemaker har minnesfunktioner, som visar hur hjärtrytmen har varit och hur ofta pacemakern har stimulerat hjärtat. Sjukvårdspersonalen, som läser av informationen, får en uppfattning om både din hjärtrytm och pacemakerns funktion. Som ovan nämts görs kontroller och dessutom olika mätningar som kan bekräfta att pacemakern fungerar korrekt. Ändringar görs vid behov. I vissa fall kan pacemaker också övervakas på distans från pacemakermottagningen. Sådan fjärrövervakning sker per telefon eller dator och kommer att bli allt vanligare i framtiden.

Kanske tycker du att en pacemakerkontroll går för snabbt. Med de snabba och effektiva datorerna brukar ingen information missas och förhoppningsvis skall du känna dig trygg.

Pacemakerkortet

pacemakekort21.gif

Du får ett pacemakerkort från din klinik. Detta kort talar om att du har en pacemaker. Det innehåller information om vilken typ av pacemaker du har och andra viktiga uppgifter. Om du skulle hamna i en nödsituation får räddningspersonalen via kortet tillgång till viktiga uppgifter. Försök att alltid ha kortet med dig.

Tag också med kortet vid alla sjukhusbesök. Förvara det gärna i plånboken eller i handväskan. Det är även bra att ha det med vid utlandsresa. På flygplatser bör du visa upp kortet for säkerhetspersonalen så att du inte behöver passera genom metalldetektorn.

Se pacemakerskortets alla sidor.