Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Thomas Fåhraeus

thomas4.jpg
Thomas Fåhraeus

Thomas Fåhraeus är pensionerad överläkare och specialist i kardiologi och invärtes medicin vid Lunds Universitetssjukhus. Sedan 1980 har han intresserat sig för rytmstörningar på hjärtat och implanterat pacemakrar och senare även defibrillatorer. Samtidigt startade han arytmiutredningar och ablationsbehandling vid dåvarande Lunds Lasarett.

Under 80- och 90-talet började docent Hans Schüller och dr Thomas Fåhraeus att bygga upp ett pacemakercentrum som numera, under ledning av docent Johan Brandt, har blivit ett av de största i Europa med cirka 1000 pacemaker-och ICD-operationer per år. Många blivande pacemakerläkare utbildas vid detta pacemakercentrum, inte bara från Sverige utan även läkare från Europa och USA.

I drygt 25 år har dr Thomas Fåhraeus implanterat och kontrollerat pacemakerpatienter vid Universitetssjukhuset i Lund. Ett av hans intressen är att förbättra informationen till patienterna och han har skrivit och medverkat i flera patientbroschyrer.

Då Thomas tycker mycket om att måla stämningsfulla akvareller, har han bidragit till denna webbplats konstnärliga rikedom genom ett antal alster.