Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Takykardi

Takykardi betyder att hjärtat slår fortare än normalt. Pulsen kan plötsligt komma upp i t.ex. 150 eller 200 slag i minuten. Motionerar man eller sportar är det normalt att man får en s.k. sinustakykardi. Emellertid kan patienter drabbas av plötsligt påkommande attacker med snabb puls, vilket ofta kräver någon form av behandling.

Om hjärtat slår mycket snabbt hinner kanske hjärtrummen inte fyllas helt med blod. Detta medför att hjärtat pumpar ut för lite blod i kroppen, vilket leder till blodtrycksfall med yrsel, svimningsanfall och kanske till och med till cirkulationsstillestånd (vid kammarflimmer). Det finns två huvudtyper av takykardier en typ som uppstår i förmaken och leds ner till kamrarna (supraventrikulär takykardi), medan en annan typ uppstår i kamrarna (ventrikulär takykardi).

Rusar kamrarna iväg väldigt snabbt kan det vara en indikation att implantera en defibrillator (ICD) som bryter hjärtrusningen med en elektrisk shock.