Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Synpunkter till anhöriga

stig1.jpg

Hur stöttar jag en släkting eller vän som skall genomgå pacemakerbehandling?

För många patienter som får besked om att en pacemakerimplantation rekommenderas blir det något av en chock framför allt om sjukdomsförloppet varit kort. Andra patienter kan reagera med glädje över beskedet att något äntligen görs för att förbättra deras hälsotillstånd. Långsam puls innebär ju ofta trötthet, yrselattacker, köldkänsla, orolig sömn eller svimningsattacker.

Det kan ta månader eller år innan rätt diagnos ställs och implantation av en pacemaker föreslås. Som anhöriga skall man naturligtvis stötta patienten om ängslan och oro tränger fram. Pacemakerbehandling är så pass vanligt idag att många människor känner patienter som bär pacemaker.

Det är ytterst sällsynt att pacemakerpatienterna är missnöjda med behandlingen så vida inga komplikationer inträffar. Det kan vara klokt att kontakta någon pacemakerpatient som man kanske känner och be dem kontakta den som erhållit pacemakern. De kan berätta lite om operationen och hur det är att leva med en pacemaker. Själva operationen, som många är rädda för, är ett litet ingrepp som vanligtvis utförs under en timme.

Anhöriga får gärna följa med till sjukhuset och kan träffa patienten ofta direkt efter operationen. Allt oftare utförs pacemakeroperationer polikliniskt och det är bra om du som släkting eller vän till patienten kan följa med patienten när de lämnar sjukhuset.

Tala positivt

Tala positivt om ingreppet och se till de goda effekter på patientens livskvalitet som ni kan förvänta er. Riskerna är minimala och ingreppet är väldigt litet.

Att ha pacemaker innebär generellt inga nya begränsningar i patientens normala liv – om det inte fanns några före operationen. Patienten kan leva ett delta i alla normala sociala aktiviteter och ofta med förbättrad kondition och välbefinnande.

Vad ska jag inte göra?

Undvik att skrämma patienten med ofördelaktig information, som kan verka avskräckande. Ta reda på fakta, ställ frågor och se till att du har tillräckligt med kunskaper för att kunna ha åsikter. Många anhöriga och vänner vill patienten allt väl och kanske berättar vad det hört och läst om pacemakrar. Några har t. ex. hört att mobiltelefoner kan vara farliga och att man inte får stå nära en mikrovågsugn, som skulle kunna påverka pacemakern. Detta gällde för många år sedan. Det är direkt olämpligt att berätta detta för patienten då dagens moderna pacemakrar har säkra skydd mot vanliga elektriska apparater i omgivningen.

Före eller efter operationen får patienten information av läkaren eller pacemakersköterskan om vad patienten bör tänka på. Generellt gäller att det finns inga inskränkningar i patientens livsföring utan hon/han kan leva sitt liv precis som innan operationen.