Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Symptom på långsam puls

Trädet av Thomas Fåhraeus.

Symptom på långsam puls dvs. att hjärtat inte slår tillräckligt fort, är ganska varierande. Det är viktigt att komma ihåg att attacker med långsam puls – bradykardi – kan uppträda dagligen hos en del patienter medan andra kanske endast får anfall ett par gånger i månaden. Andra har dagliga besvär med trötthet, frusenhetskänsla kanske yrsel.

En del patienter har konstant för långsam puls och diagnosen är då lätt att ställa. Man kan räkna pulsen vid handleden eller på halsen. En vanlig EKG-undersökning avslöjar också vilken typ av bradykardi som föreligger.

Svimning

Några patienter insjuknar dramatiskt med plötsliga anfall av långsam puls. Blir det långa uppehåll i hjärtrytmen förlorar patienten medvetandet. Anfallen kan komma som en blixt från en klar himmel och utan förvarning. I det flesta fall kommer hjärtat igång av sig själv igen och patienten vaknar upp. Ibland måste hjärt-lungräddning påbörjas för att försöka få igång hjärtverksamheten så fort som möjligt.

Svimningsanfallen kan ibland likna epileptiska anfall med kramper i kroppen. Det är inte ovanligt att patienten slår sig när de svimmar och faller omkull. Några känner att de håller på att svimma och sätter sig ned eller lägger sig på golvet i förebyggande syfte. Ett plötsligt oväntat anfall med svimning bör alltid leda till ett akut sjukhusbesök med utredning om orsak till svimningen.

Andra symptom

Andra symptom är trötthet, yrselattacker, andfåddhet och många patienter känner sig frusna. Istället för en vilopuls på 60–70 slag i minuten kanske pulsen har gått ner till 30–40 slag i minuten vilket brukar ge symptom. Ännu lägre puls resulterar i svartningskänsla för ögonen och kanske svimningsanfall.

Ibland svårt att ställa diagnos

Patienter med långsam puls kan ibland få höra att de mycket vältränade (trots att de inte bedriver någon träning)! Det är sällsynt att en idrottsman tränar så hårt att en extremt långsam puls uppstår. En långsam puls med symptom är nästan alltid ett tecken på en skada i hjärtats retledningssystem.

Som pacemakerläkare hör man ibland att några patienter får kämpa för att få en remiss till en pacemakerimplantation. Det kan ta månader, ibland år, innan korrekt diagnos ställs och adekvat behandling ges.

Läkemedel och långsam puls

En del läkemedel ger ibland långsam puls. Börjar man t.ex. med en ny medicin och symptom uppträder, som beskrivs ovan, kan man kontakta vederbörande läkare och fråga. Det går också att söka i patient-Fass eller läsa på Internet om biverkningar för respektive medicin. Ofta är det blodtryckssänkande mediciner som kan sänka pulsfrekvensen. Uppträder inga symptom på långsam puls eller andra besvärliga biverkningar, behöver ordinationen inte ändras.