Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hur ställs diagnosen

Hur ställs diagnosen

Om en patient har ett eller några av de uppräknade symptomen gör man en utredning för att fastställa en diagnos och påbörja en adekvat behandling. Anfall med svimning kan t.ex. orsakas av andra åkommor som lågt blodtryck, epilepsi, lågt blodsocker eller alltför snabb puls. Ibland finner man ingen orsak till svimningsanfallen.

Hur ställs diagnosen?

Har patienten konstant en långsam puls ser man detta på EKG, en rutinundersökning som visar hjärtats elektriska aktivitet. Är pulsen normal vid undersökningstillfället blir det genast svårare att ställa diagnosen. Misstänker man rytmrubbningar på hjärtat kan man koppla upp ett långtids-EKG (telemetri) som övervakar hjärtrytmen. Patienten stannar på sjukhuset några dagar och plötsligt kan långsam puls uppträda som då registreras i övervakningssystemet. Registreras en symptomgivande, långsam puls kan man säga att patienten är en klar kandidat för pacemakerinläggning.

Holter-EKG

Registreras ingen rytmrubbning kan en bärbar EKG-bandspelare (kallas för Holter-EKG) kopplas till patienten. Med bandspelaren kan patienten röra sig fritt och vistas utomhus och i hemmet. EKG-registreringen analyseras när bandspelaren lämnas tillbaka efter ett eller ett par dygn. Här kan ibland diagnosen avslöjas.

Många patienter klagar på trötthet i samband med fysisk ansträngning. Misstänker man att patienten har svårt att öka pulsen på grund av någon skada i retledningssystemet kan patienten remitteras till ett arbetsprov. Ett EKG kopplas upp och patienten får testcykla eller gå på en rullmatta. Läkarna kan nu se om pulsen stiger som den skall. Uteblir en adekvat pulsökning kan en pacemaker förbättra patientens prestationsförmåga.

En implanterbar EKG-registrerare

Vid svårare fall kan man operera in en liten EKG-apparat under huden ovanför hjärtat och den registrerar och sparar eventuella rytmstörningar på hjärtat. Operationen tar bara 15 minuter och om man får en diagnos tas apparaten bort. Apparaten avläses med hjälp av en dator cirka var tredje månad. Den räcker drygt ett år.

I 50-60% kan denna apparat ge läkaren en korrekt diagnos. Ibland ser man att patienten svimmar trots att pulsen är normal. Ytterligare utredningar får då göras och patienten blir inte botad med en pacemaker.

FÖRDJUPNING

» Förmaksflimmer

Vid förmaksflimmer har patienten ibland en mycket oregelbunden puls. Det kan vara svårt för läkarna att bedöma om patienten skulle må bättre med en pacemaker eller ej. Uppträder symptom som vid långsam puls och en långtidsregistrering med bandspelare visar attacker med långsam puls, brukar behandling med pacemaker föreslås.