Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Det sjuka hjärtat

Det sjuka hjärtat

Störningar i elsystemet får hjärtat att tappa takten

Sinusknutan och AV-knutan kan drabbas av sjukdomar med skador som följd, antingen var för sig eller båda två. Det kan röra sig om inflammationer i hjärtat, muskelsjukdomar eller försämrad blodförsörjning pga åderförkalkning. Tyvärr kan förlorade celler i hjärtats retledningssytem ej återbildas. Istället för att sinus-eller AV knutan förbättras med tiden sker dessvärre ofta en försämring.

Sjuk sinusknuta

LEXIKON

» Sjuk sinusknuta
» AV-block

En skadad sinusknuta kan orsaka snabba, oregelbundna hjärtrusningar omväxlande med långsam puls med pauser i hjärtrytmen ibland på flera sekunder (v.g. se sjuk sinusknuta i lexikonet). Vanligast är dock långsam puls.

AV-knutan

När AV-knutan skadas uppstår vad som kallas ”AV-block”. Impulserna från förmaket kan inte passera med normal ledningshastighet. Överföringen mellan förmak och kammare kan bli förlångsam eller helt avbruten (v.g. se AV- block i lexikonet).

Arytmi

Störningar i hjärtrytmen med oregelbunden puls eller för snabb eller för långsam puls brukar kallas för arytmier. En arytmi är en hjärtrytm, vilken som helst, som inte kan betecknas som normal. En del arytmier är helt ofarliga, även om de ger symptom. Andra arytmier kan vara allvarliga för patienten och kräva relativt omfattande behandlingsresurser innan man har kontroll med en pålitlig pulsverksamhet.

Ditt hjärta kan slå oregelbundet, för snabbt eller för långsamt. Detta kan ge symtom som trötthet, andfåddhet, yrsel och svimning. (v g se symptom i lexikonet).

Bradykardi – för långsamt hjärta

Om hjärtat slår för långsamt talar man om bradykardi. Din vilopuls kan då ligga under 50 slag per minut. Alltför låg puls kan orsaka trötthet eller yrsel eftersom hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod för att tillfredsställa kroppens behov av syre.

Takykardi – när hjärtat slår för fort

Om din puls är onormalt snabb kallas detta tillstånd takykardi. Det betyder ”snabbt hjärta”. I ett hjärta som slår mycket snabbt hinner hjärtrummen inte fyllas helt med blod.

Förmaksflimmer

Detta medför att hjärtat inte pumpar ut tillräckligt med syre i kroppen, vilket kan leda till yrsel och andra symtom.

Vissa takykardier uppstår i de övre hjärtrummen (förmaken) medan andra inträffar i de nedre hjärtrummen (kamrarna).

Förmaksflimmer

FÖRDJUPNING

» Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin hos äldre personer. Vid förmaksflimmer vibrerar eller flimrar de övre hjärtrummen och signalerna som skickas till de nedre hjärtrummen är oregelbundna.

Vissa människor känner inte av några symptom alls vid förmaksflimmer. Men hos många ger denna arytmi upphov till bultande eller vibrerande känsla i bröstet. Många blir trötta, yra eller andfådda.

Ibland sätts bromsande läkemedel mot förmaksflimmer in och då kan det bli aktuellt med pacemaker för att undvika för långsam puls.