Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Sjuk sinusknuta

Sinusknutan eller sinusnoden, som den ibland kallas, är belägen i övre delen av höger förmak och består av en samling unika celler som regelbundet alstrar och skickar iväg elektriska impulser över förmaken och dessa fortsätter till kamrarna (cirka 70 impulser/minut i vila). De elektriska impulserna är mycket svaga men absolut nödvändiga för att förmak och kammare skall dra ihop sig.

Man kan likna sinusknutan vid ett tändstift. Som med all cellvävnad i kroppen kan även sinusknutans celler drabbas av sjukdomar med skador som följd. Vissa celler dör och kan inte återbildas. Orsaken kan vara t.ex. inflammation eller dålig blodförsörjning till området där sinusknutan är belägen.

En sjuk sinusknuta (eng. Sick Sinus Syndrome) kan leda till att impulsbildningen kan bli för långsam, oregelbunden, pulsen ökar inte vid ansträngning och ibland upphör impulsgivningen från sinusknutan.

Som nämts stannar hjärtat utan impulsstimulering, men lyckligtvis finns en s.k. ersättningsrytm, som uppstår tack vare att elektriska urladdningar sker från andra områden i hjärtat. Dessa områden kan ofta hålla igång hjärtat även om pulsen ibland är mycket långsam och rädda patienten tills en pacemaker implanterats.