Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Sinusknutan

Sinusknutan är hjärtats normala impulsgivare och kan liknas vid ett tändstift. Sinusknutan innehåller speciella celler som alstrar och sänder ut de elektriska impulser som rytmiskt sprids över förmaken och sedan till kammarmuskulaturen.

Sjukdomar som drabbar sinusknutan kan skada och kanske förstöra dessa celler så pass att de inte kan fullfölja sin funktion. Man talar om en sjuk sinusknuta som ger vissa symptom (eng. Sick Sinus Syndrome). Det är vanligt att patienter med sjuk sinusknuta får pacemaker. Se stor bild av hjärtats retledningssystem.