Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Sensor

De flesta moderna pacemakers idag, har en inbyggd sensor. Sensorn är en elektronisk krets som reagerar på acceleration i någon riktning. De elektriska signalerna från sensorn ökar pacemakerns stimulationsfrekvens. Sensorns huvuduppgift är att höja pulsen hos pacemakerpatienter som inte kan öka hjärtfrekvensen p.g.a av en sjuk sinusknuta, långsamt förmaksflimmer eller bromsande hjärtmedicin.

Pacemakersköterskan eller läkare kan slå på eller av sensorn. Till exempel, om frekvensen – sensorns känslighet – är för högt ställd kan patienter med kärlkramp få mer besvär. Vederbörande pacemakerkontrollant kan då stänga av sensorn.