Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Regler för forumet

Forumet ska endast användas för att diskutera frågor av allmängiltig karaktär pacemakerpatienter emellan. Det betyder att frågor som vi bedömer vara icke relevanta för webbplatsen mål – att öka kunskapen om pacemakerterapi – eller personliga ämnen, inte kommer att besvaras och kommer att tas bort. Vi hoppas ni har förståelse för detta. Om ni som patient har problem, måste ni kontakta er läkare eller motsvarande instans inom sjukvården.

Neutral ton

Vi accepterar inte att produkter från enskilda företag, läkares namn eller vårdinstansers behandlingar värderas i negativa eller positiva ordalag. Regeln om allmängiltigt intresse gäller. Fallbeskrivningar måste vara fria från namn och formulerade på ett neutralt och objektivt sätt.

Inlägg i forumet

Det kan hända att oseriösa människor eller datorer lägger in stötande inlägg eller länkar till sådant material. Vi kommer naturligtvis att ta bort dessa så fort det är möjligt, men kan inte ha uppsikt över sidan 24 timmar om dygnet.

BBS-lagen slår fast att vi har en skyldighet att snarast möjligt ta bort inlägg som bedöms vara störande, stötande, vulgära, hatiska, hotande eller sexuellt trakasserande mot enskilda personer, etniska, politiska eller andra grupperingar. Om du bryter mot detta kan det leda till att du blir permanent avstängd från forumet. Varje meddelandes IP-adress sparas för att stärka de här villkoren. Administratören har rätt att ta bort, ändra, flytta eller stänga vilka inlägg som helst, när som helst.

Signaturer i forumet

Signaturer i forumet kan du lägga till i ditt konto. Signaturen får inte innehålla reklam för något kommersiellt intresse eller länkar till webbplatser som säljer produkter eller tjänster.