Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Pacemakerprogrammerare

programmerui1.jpg

Pacemakerprogrammerare kan egentligen betyda två saker, dels en person som programmerar (ändrar pacemakerns inställningar) pacemakern och dels kan ordet betyda en specialbyggd pacemakerdator, som denna person använder. En pacemaker kan programmeras med hundratals olika inställningar. Det är viktigt för patienten att "pacemakerprogrammet" blir så optimalt som möjligt.

Vad som ändras ofta är t.ex. stimulationsfrekvens i vila (vanligtvis 60- 70 slag i minuten), spänningen i stimulationsimpulserna m.m. Olika specialfunktioner i pacemakern kan slås på eller stängas av. Datorn ger också diagnostisk information om hur mycket pacemakern stimulerar förmaken respektive hjärtkamrarna. I moderna pacemakrar kan man även se om patienten har haft någon hjärtrusning eller annan onormal rytmhändelse.

Vidare erhålles information om elektroderna och batteriets tillstånd.