Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Maze-op

Maze, som betyder labyrint, är en relativ ny behandlingsmetod, men har funnits i ett tiotal år. Det finns en rad olika Maze-processer som vi inte kan gå in på här. I korthet bränner man med elektroder eller elektrisk kniv på insidan av hjärtat i skadad vävnad för att förstöra områden, som skapar rytmrubbningar.

Vissa patienter med förmaksflimmer kan vara lämpade för Maze-behandling. Ingreppet kan göras utan operation med katetrar från ljumsken eller att patienten genomgår en hjärtoperation. Elektrofysiologer utför behandling eller ibland thoraxkirurg.