Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Maria Hesselstrand

_MG_5013_m.jpg
Maria Hesselstrand

Leg. Sjuksköterskan Maria Hesselstrand har en gedigen utbildning bakom sig vad beträffar hjärtsjukdomar och arytmier. Maria kom till pacemakerenheten i Lund 1997 och har därefter huvudsakligen arbetat med uppföljning och kontroller av pacemaker- och ICD patienter.

Ett flertal kurser inom pacemaker-och ICD-verksamhet har Maria hunnit fullgöra. Maria deltar även vid pacemakerinläggningar, författar patientinformation och föreläser vid olika pacemakerkurser.

Maria kommer att hjälpa Thomas och svara på frågor i forumet. Hon är också tillsammans med Héléne Möller författare till broschyren Att leva med pacemaker som delas ut till pacemakerpatienter.