Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Magnus Tamelander

Magnus Tamelander ansvarar för den tekniska biten med fortlöpande underhåll, layout och design samt den fotografiska biten av pacemaker-info.se. Han ger oss ovärderlig hjälp med att denna webbplats skall fungera tillfredställande för vår läsekrets som glädjande nog ökar månad för månad.

Rytmrubbningar på hjärtat är en svår och komplicerad specialitet och många frågor som ställs både i vårt Forum i via vår frågefunktion kommer från oroliga patienter eller anhöriga.

Magnus förbättrar och förenklar webbsidan så att även mindre erfarna datoranvändare skall kunna använda den och ställa frågor. Tillsammans med Thomas Fåhraeus ansvarar Magnus för att alla frågor besvaras och att detta sker inom en rimlig tid.

Han har en fil.mag. i systemutveckling och människa-datorinteraktion samt är även
sport- och naturfotograf. Magnus driver en egen firma som heter www.magnustamelander.se och utvecklar trevliga, snygga och användbara webbplatser.

Under vinterhalvåret befinner Magnus sig oftast i Lofsdalen - Härjedalen då vinter och längdskidåkning är hans stora intressen. Har ni några frågor om skidor, vallning eller Lofsdalen så kan ni skriva direkt till honom.