Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Kardiomyopati

Kardiomyopati innebär en sjukdom i hjärtats muskulatur, som i sin tur förändrar hjärtats anatomiska form. Man skiljer på obstruktiv kardiomyopati och dilaterad kardiomyopati. Obstruktiv kardiomyopati kan medföra att skiljeväggen mellan hjärtkamrarna rör sig på ett ofördelaktigt sätt vid hjärtsammandragningen och hindrar, obstruerar, blodet att komma ut från vänster kammare.

Dessa patienter kan ha nytta av en pacemaker, som genom att stimulera hjärtspetsen ändrar skiljeväggens rörelsemönster, vilket medför att blodet pumpas ut lättare från vänster kammare.

Patienter med dilaterad kardiomyopati har ofta förstorade hjärtan som kan leda till hjärtsvikt. Denna patientgrupp kan ibland behandlas med CRT dvs en pacemaker, som stimulerar båda kamrarna.