Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Kammarflimmer

Kammarflimmer eller ventrikelflimmer (ventrikel=kammare) är en mycket snabb hjärtrusning i kamrarna. Precis som vid förmaksflimmer uppstår ett elektrisk kaos i kammarmuskulaturen och pumpfunktionen upphör omedelbart. Kamrarna står endast och skakar.

Kammarflimmer får samma funktionsnedsättning som när hjärtat slutar att slå. Patienten förlorar medvetandet inom några sekunder och kan avlida inom några minuter om inte man bryter kammarflimret eller ger en adekvat hjärt-lungräddning.

Kammarflimmer är ofta orsakat av en svårare bakomliggande hjärtsjukdom som t.ex. en större hjärtinfarkt eller en inflammation i hjärtmuskeln. Med hjälp av defibrillatorer kan elektriska chocker bryta kammarflimmer och vid en senare tidpunkt kan en implanterbar defibrillator opereras in (ICD).