Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hjärtinsufficiens

Hjärtinsufficiens är en läkarterm som betyder hjärtsvikt. I korthet kan man säga att hjärtmuskeln inte orkar upprätthålla en adekvat blodcirkulation i kroppen eller genom lungorna.

Hjärtsvikt är ofta resultatet av en allvarlig hjärtsjukdom som hjärtinfarkt, sjukdom i hjärtats muskelceller, infektioner eller exempelvis fel hjärtfrekvens där pulsen är för snabb eller för långsam. I många fall med rytmstörningar kan hjärtsvikten botas eller minskas med hjälp av pacemaker.

Under senare år har man börjat att implantera en pacemakerelektrod även på vänster kammare. Elektroden ligger utanpå kammaren då man inte kan lägga en permanent elektrod inuti vänster kammare. Vanligtvis har patienten även en elektrod i höger kammare och i höger förmak. De två kammarelektroderna stimulerar de bägge kamrarna i stort sett samtidigt och en bättre hjärtkontraktion – sammandragning – erhålles i de flesta fall.

Patienter med svår hjärtsvikt kan komma i fråga för denna behandling som i korthet brukar kallas CRT – Cardiac Resynchronization Therapy. Patienterna behöver inte ha långsam puls för att få denna typ av pacemaker.