Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Förmaksfladder

Förmaksfladder innebär att förmaken "fladdrar". Den normala pumpfrekvensen i förmaken har ökat från cirka 60 till 100 slag i minuten till 200-300 "fladderryckningar" i minuten. Observera det gäller endast i förmaken, själva pulsen (hjärtkammarslagen) är vanligtvis betydligt lägre men kan vara oregelbunden.

De elektriska fladdervågorna går inte alla ner till kamrarna utan blockleras i AV-knutan. Ibland kan pulsen emellertid bli hög t.ex. 150 slag i minuten. Man talar då om ett s.k. 2-1 blockerat fladder. Förmaksfladder orsakas ibland av en bakomliggande hjärtsjukdom. Patienten brukar då vara allmänpåverkad och skall söka akut på sjukhus.

Förmaksfladder liknar något förmaksflimmer till sin natur även om flimret är snabbare. Går inte fladdret över spontant eller med mediciner får man utföra en defibrillering.