Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Förmak

Hjärtat har fyra hålrum och innan blodet rinner in i de bägge hjärtkamrarna passerar det förmaken.

Förmaken pumpar in blodet i kamrarna, men blodet kan även rinna in i kamrarna när förmakens pumpfunktion har upphört som t.ex. vid förmaksflimmer. Höger förmak användes ofta när pacemakerelektroder placeras i hjärtat. I höger förmaket är också hjärtats tändstift, sinusknutan, placerad.

Vid många hjärt-kärlsjukdomar förstoras ibland förmaken som t.ex. vid högt blodtryck, efter hjärtinfarkter, vid muskelsjukdomar i hjärtat etc. Förstorade förmak kan ge upphov till förmaksflimmer.