Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Före och efter operationen

Före och efter operationen

Implantationen av en pacemaker är ett rutiningrepp idag. Operationen tar oftast omkring en timme och det är vanligt att man får åka hem samma dag.

Vissa personer blir i god tid före operationen ombedda att sluta äta en eller flera mediciner. Det finns vissa mediciner som man bör sluta med inför en pacemakeroperation. Detta får du information om i god tid innan.

Oftast ombeds man att låta bli att äta och dricka ett visst antal timmar före operationen.

När du kommer till sjukhuset för din pacemakeroperation skrivs du vanligen in på en vårdavdelning. Där görs vissa förberedelser inför ingreppet. Ofta registreras EKG och en intravenös nål sätts i ett blodkärl i din arm för att kunna ge antibiotikadropp eller snabb tillförsel av aktuella läkemedel.

Du kan också få en lugnande tablett om du skulle behöva det. Operationsområdet tvättas noga. Man får vanligen träffa doktorn som berättar hur operation ska gå till och det finns möjlighet att ställa frågor.

Operationen av pacemaker

LÄS MER

» Om operationen

Varje patient är unik – följaktligen skiljer det sig också mellan operationerna i fråga om detaljer. Men i stort sett är proceduren densamma. Du förs över på ett operationsbord, en blodtrycksmanschett sätts på armen och EKG-elektroder placeras på kroppen. Den övre delen av din bröstkorg tvättas och du kläs in i operationsdukar. De flesta patienter är vakna under hela implantationen. Operatören ger en spruta med lokalbedövning som bedövar området där pacemakern ska placeras.

img_0601_2.jpg

När en eller flera elektroder är på plats i hjärtat görs mätningar för att kontrollera att elektroden har ett bra läge. Därefter ansluts elektroderna till pacemakerdosan, som placeras i en ficka under huden. Såret sys ihop och operationen är färdig. Du förs tillbaka till vårdavdelningen.

Hem samma dag

Personalen på vårdavdelningen tar hand om dig och ser till att du mår bra. Du får äta och dricka när du känner dig redo. Lokalbedövningen släpper efter några timmar. Då kan det hända att du känner en lätt smärta i operationsområdet. Säg till om du behöver smärtstillande medicin. Vanligtvis får du gå upp direkt efter operationen. Många patienter åker hem samma dag som de opereras. Andra behöver lite längre tid för återhämtning och stannar kvar på sjukhuset över natten.

Komplikationer är sällsynta

Regelbunden kontroll

Komplikationer i samband med implantation av pacemaker är sällsynta och kan åtgärdas. Ett fåtal patienter utvecklar infektion efter operationen. Några kan reagera mot något läkemedel som används vid ingreppet. Skada på blodkärl, hjärtvägg eller andra organ uppkommer sällan och kan i regel rättas till eller botas.

Om spetsen till elektrodkabeln i hjärtat inte sitter på rätt ställe har impulserna som pacemakern avger inte någon effekt.

Regelbunden kontroll

Det är viktigt att övervaka pacemakerns funktioner och prestanda genom regelbundna kontroller. Innan du lämnar sjukhuset ska pacemakern oftast kontrolleras och ställas in. Detta görs vanligtvis av specialutbildad sjuksköterska eller läkare. Det är en rutinundersökning som tar cirka 15-20 minuter. Pacemakern ställs in efter dina speciella förutsättningar. Du får information både muntligt och skriftligt om vad du bör tänka på när du kommer hem.

Du får också besked om när du kommer att kallas till återbesök och hur ofta. Det vanliga är en gång per år. Efter denna första kontroll får du åka hem.