Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

EMI

EMI, Elektromagnetisk interferens, är elektriska fält och elektromagnetiska strömmar som framför allt tidigare kunde påverka en pacemakern. Dessa störningskällor finns ständigt omkring oss som t. ex. butikslarm, vapenkontroller, spisar, mobiltelefoner, generatorer mm.

För att skydda själva pulsgeneratorn från funktionsstörningar har speciella skyddsfilter byggts in i pacemakern så att den inte längre påverkas lika lätt av EMI längre. Mobiltelefoner påverkar inte pacemakern så lätt längre även om man skall försöka att inte lägga dem precis över pacemakerdosan.

Befinner man sig alldeles intill en elektriska apparat (några centimeter), kan pacemakern påverkas.Elektrisk och även bensindriven häcksax , elektriska borrmaskiner, hushållsmaskiner är relativt säkra om man håller dem ifrån pacemakern på cirka en dm avstånd. De nya induktionsugnarna har visat sig också att de egentligen är ofarliga för patienterna såvida man inte lägger sig över plattorna, vilket är ovanligt.

Det är mycket ovanligt att elektroniken i pacemakerns skadas permanent utan oftast rör det sig om kortare störningar i stimuleringen av hjärtat. Patienten kan känna det som ett par extraslag. Blir man påverkad av att stå nära en elektrisk apparat bör man genast flytta sig från apparaten eller slå av den. Pacemakern återgår då till sin normala funktion.

Mikrovågsugnar har i decennier haft dåligt rykte bara för att de första ugnarna "läckte" mikrovågor som påverkade pacemakern. Många patienter är fortfarande rädda för mikrovågsugnar viket de ej längre behöver vara. Dagens ugnar är helt säkra (om de inte är trasiga vill säga).