Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Elektrofysiolog

Elektrofysiolog - hjärtläkare som specialiserat sig på störningar i hjärtrytmen (arytmier). Elektrofysiologer lägger in temporära elektroder i hjärtat för att kartlägga och diagnostisera vilket fel i retledningssystemet som orsakar arytmin. Dessa undersökningar kallas för invasiv elektrofysiologisk utredning och görs vanligtvis på universitetssjukhusen i Sverige.

Precis som vid pacemakeroperationer placeras elektroderna på olika ställen med hjälp av röntgen-TV genomlysning. Dock läggs de in via ljumsken där blodkärlen ligger mer lättåtkomliga.

Påträffas elektriska områden i hjärtat som ger upphov till arytmier kan elektrofysiologen bränna eller frysa sönder dessa områden eller banor med speciella katetrar (en typ av elektroder).

Elektrofysiologer arbetar även med pacemakrar och implanterbara defibrillatorer (ICD).