Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

El-fys-utredning

Patienter med svårbehandlade rytmstörningar genomgår ofta en elfys-utredning (elektrofysiologisk utredning). I lokalbedövning lägger kardiologen in i hjärtat tre, fyra tunna elektroder, vanligtvis från vänster ljumske, där blodkärlen är stora och ligger nära huden.

Elektroderna placeras i hjärtat med röntgen-TV genomlysning och finjusteras sedan genom att de anslutes till en sorts datoriserad övervakningsutrustning.

Man försöker bl.a. starta patientens hjärtrusning och med hjälp av EKG:n från hjärtats insida kan man se var ett ev. elektriskt fel sitter och senare försöka ta bort det med t.ex. ablation.

EL.fys-utredningar utförs vanligtvis endast på universitetssjukhus.