Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

EKG – Elektrokardiogram

ekg233.jpg

EKG – elektrokardiografi – är en registrering av den elektriska aktiviteten som alstras och överförs av speciella hjärtceller. Kroppens vävnad är ledande, och de elektriska hjärtsignalerna kan avledas från kroppsytan. EKG är den diagnostiska metod som används mest vid förmodad hjärtsjukdom. Elektrokardiodiagrammets olika delar för varje hjärtslag beskrivs genom en vedertagen bokstavskombination.

P-vågen

P-vågen motsvarar depolarisationen precis före förmakskontraktionen.

QRS-komplexet

QRS-komplexet visar kammarurladdningen med efterföljande kontraktion.

T-vågen

T-vågen är återhämtningsfasen som också kallas repolarisationen. Då vandrar jonerna tillbaka till sina ursprungslägen – muskelcellernas inre – och inväntar nästa depolarisation dvs. urladdning.