Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

EKG

EKG är en förkortning på elektrokardiogram. När det gäller att bedömma hjärtrytmen och frekvensen är EKG en av de viktigaste undersökningsmetoderna. Via elektroder från armar och ben samt från bröstkorgen registreras hjärtats elektriska aktivitet.

EKG tas under ett par minuter och det blir en ögonblicksbild av den elektriska hjärtaktiviteten under patientens liv. Många patienter har rytmrubbningar som bara uppträder vid enstaka tillfällen och det är inte alltid man kan fånga dem vid en normal EKG- registrering.

Vill man ha längre EKG- observationer kan en EKG- bandspelare anslutas och som patienten får bära i ett dygn eller flera. Syftet är att se vad som händer hjärtfrekvensen när patienten får symptom.

Vid pacemakerkontroller tas alltid ett EKG. Med de mest moderna pulsgeneratorerna kan EKG registreras via den antenn som placeras ovanpå pacemakern.