Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Defibrillering

Ibland drabbas hjärtat av flimmer antingen på förmaken eller kamrarna. Det uppstår ett elektriskt kaos vilket medför att pumpfunktionen går förlorad p.g.a. att muskelsammandragningarna upphör. Kammarflimmer betraktas som ett hjärtstillestånd och patienten förlorar nästa omedelbart medvetandet. Hjärt-lungräddning måste genast påbörjas. Med en elektrisk apparat, som kallas defibrillator, kan flimmer brytas i de flesta fall om behandling påbörjas omgående.

Vid kammarflimmer är defibrillering en akut åtgärd för att bringa hjärtat tillbaka till normal verksamhet. Defibrillering är kort strömstöt som passerar hjärtat genom bröstkorgen. Behandlingen tar bara några sekunder. Den starka strömstöten "nollställer" det elektriska kaos som föreligger och den hjärtrytmen (pulsen) kan normaliseras. Defibrillering är en akut insats som ofta är direkt livräddande vid kammarflimmer.

Defibrillering ges externt dvs utanpå bröstkorgen. Under hjärtoperationer defibrillerar man internt – direkt på hjärtat.

Defibrillering kan också ske med hjälp av en implanterad defibrillator som liknar en pacemaker i storlek och utformning. Populärt kallas den för ICD – en förkortning av engelskans Implantable Cardioverter Defibrillator, (Implanterbar elektrokonverterare-defibrillator). Patienter med svåra hjärtsjukdomar och tendens till hjärtrusningar får ibland en ICD inopererad. Operationen liknar en pacemakeroperation och samma operatörer brukar utföra den. Läs mer om ICD i fördjupningarna.

Defibrillering vid hjärtstillestånd är en åtgärd som tillämpas vid sjukvårdsinrättningar, ambulanssjukvården, poliskåren och vid vissa offentliga platser som flygplatser. Det blir allt vanligare att man placerar ut defibrillatorer på t.ex. idrottsplatser, möteslokaler, teatrar, flygplan etc.

Defibrillering ska utföras av utbildad personal. Många defibrillatorer är helt automatiska och ger information om hur de skall användas i ett akut läge.

Även förmaksflimmer brukar defibrilleras dock inte under samma akuta former som kammarflimmer. Skilj därför kammarflimmer från förmaksflimmer. Patienter med förmaksflimmer befinner sig nästan aldrig i livsfara och defibrillering kan ske inom några dagar eller veckor. Läs mer om förmaksflimmer i fördjupningarna.