Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Biopsi

Biopsi innebär att man tar ett vävnadsprov, ofta med en tunn nål, från olika organ i kroppen och undersöker det i mikroskop för att få en diagnos.

Hjärtbiopsi görs också, även om det är något krångligare. Man för in en millimeterstor tång in i hjärtats högra kammare och med tången knipsas en liten vävnadsbit av hjärtväggen och den biten skickas till undersökning.

Många hjärtbiposier utförs på hjärttransplanterade patienter för att i god tid kunna avslöja en ev. avstötning av det nya hjärtat och förhindra den med mediciner.