Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Arytmi

Med arytmi på läkarspråket menas vanligtvis en rubbning i hjärtrytmen, som inte kan betecknas som normal. Pulsen kan vara oregelbunden, för snabb (takykardi) eller för långsam (bradykardi).

Det finns många olika arytmier och diagnosen får man lättast genom att ta ett EKG. Ger arytmin symptom påbörjas vanligtvis behandling av något slag. Långsam, symptomgivande puls leder nästan alltid till pacemakerbehandling. Tyvärr finns inga läkemedel som på ett enkelt sätt höjer pulsen. På sjukhusen ges speciella dropp intravenöst om man i akuta situationer vill höja pulsen.

En fördel med pacemaker är att den inte ger några biverkningar som läkemedel brukar göra. Som vid all kirurgi kan komplikationer uppstå, men de är rätt ovanliga i pacemakersammanhang.

Många människor har normalt lättare former av arytmier som t.ex. extraslag på hjärtat, som under några sekunder bryter den regelbundna rytmen. En del patienter upplever det mycket obehagligt med extraslagen. Många tycker att det känns som om hjärtat skulle stanna. I de allra flesta fall är extraslagen ofarliga. Tyvärr brukar en pacemaker inte ta bort extraslagen och därför inte vara till någon hjälp.

Barn kan normalt ha en lätt arytmi. Sinusrytmen är lite oregelbunden något som är helt normalt. Uppstår symptom bör en utförligare undersökning göras.