Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Aktiv och passiv elektrod

ElektroderYtterligare en bild på pacemakerelektroder både för aktiv och passiv fixering. Den passiva elektroden förs in i hjärtat och får växa fast. Man ser tydligt de små plastvingarna längst ut på elektrodspetsen och vingarna fastnar på insidan i hjärtats muskulatur. Den aktiva elektroden skruvas fast i hjärtmuskulaturen under operationen. Skruven är endast några millimeter lång.

Under den böjda elektroden ser man elektrodernas andra ända. De kallas adaptrar och är en typ av kontakter som förs in i pacemaker i slutet av operationen och skruvas fast.

Fotograf: Magnus Tamelander
www.helix.se
Copyright © 2007