Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Vilken typ av pacemaker

Vilken typ av pacemaker är lämpligast till en patient med kroniskt förmaksflimmer respektive AV-block III?

Hej,

Om patienten har kroniskt förmaksflimmer lägger man aldrig en elektrod i förmaket då den inte kan utnyttjas. Råder AV block III så blir det i så fall endast en kammarelektrod i höger kammare, ett system som kallas VVI-R. Har patienten hjärtsvikt kan man även i vissa fall lägga en elektrod till vid vänster kammare så att att bägge kamrarna slår samtidigt.

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund