Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Vilka undersökningar bör undvikas hos en person med permanent pacemaker?

Vilka undersökningar bör undvikas hos en person med permanent pacemaker?

Undersökningar vid pacemaker:
I princip kan en pacemakerpatient genomgå nästan alla undersökningar om vi nu håller oss till hjärtat. Ultraljudsundersökning (EKO), röntgen, isotopundersökning, arbetsprov mm påverkar inte pacemakern.

Under de senaste åren har debatten stått om man kan göra magnetröntgen eller ej. Vid denna undersökning utsätts ofta pacemakern får extremt kraftiga magnetfält vilket skulle kunna skada elektroniken i pacemakern. Även elektroderna fångar upp signaler likt en antenn och hjärtvävnaden kring elektrodspetsen skulle kunna skadas.

Emellertid har man undersökt patienter med magnetröntgen (MR) och oftast har det gått bra. Forfarande är man restriktiv med MR på pacemakerpatienter men är undersökningen viktig kan den utföras. Pacemakern bör programmeras på ett speciellt sätt innan undersökningen.

MVH

Thomas F