Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Varför slår hjärtat ojämnt när jag lägger mig ned?

Varför slår hjärtat ojämnt när jag lägger mig ned?

Frågan löd:
Hej! jag har haft 3 ggr förmaksflimmer dom 2 första elkonverterade dom som sen gick tillbaka,den sista ville dom inte konvertera för jag skulle bara få en ny enligt läkaren men den gick tillbaka av sig själv efter 3 dagar. Hjärtat går bra under dagen , men då jag lägger mig så slår det ojämnt stiger jag upp går det bra igen min fråga varför händer detta, har låg puls ligger mellan 55-60 under dagen. Tar medicin Waran + Seloken. Är en man på 65 år Hälsningar Kalle L.

Hej Kalle L,

Förmodligen har du ett s k intermittent förmaksflimmer, som kommer och går. När flimret kommer är det ganska jobbigt för patienten men cirka 70 % av flimmerpatienterna brukar inte känna av sitt flimmer.

Om flimret återkommer relativt fort efter elkonvertering brukar vi inte el. konvertera mer utan istället informera patienten om att flimret så småningom blir kroniskt och successivt mår patienten bättre. Hjärtat och kroppen vänjer sig vid flimret.

Om Ditt flimmer kommer och går kan man pröva andra hjärtbromsande mediciner och om en medicin fungerar bra men pulsen är låg, kan ev en pacemaker opereras in. Patienten skall då ha symptom på långsam puls.

Förmaksflimmer är en mycken vanlig rytmrubbning och i många fall mycket svårbehandlad. Vid konstant flimmer försöker läkaren att ge patienten en så pass normal hjärtfrekvens som möjligt mellan 60 - 110 slag/min. även om pulsen är oregelbunden.

Många olika faktorer startar flimmer (alkohol, kaffe, extraslag, vissa rörelser,stress, mm.) och vi kan inte förklara varför det är så stora skillnader mellan flimmerpatienterna. Så jag kan inte besvara din fråga. När man ligger ner ändras de blodcirkulatoriska förhålladena. Du kan ju pröva att höja huvudändan på sängen något och se om det hjälper.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer i lexikon: 
Förmaksflimmer
Läs mer om ämnet: 
Förmaksflimmer