Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Vår mamma har sedan en tid symptom på låg puls/hjärtfrekvens. Hon är 80 år men i övrigt fullt frisk och vältränad.

Vår mamma har sedan en tid symptom på låg puls/hjärtfrekvens. Hon är 80 år men i övrigt fullt frisk och vältränad.

Frågan löd: Vår mamma har sedan en tid symptom på låg puls/hjärtfrekvens. Hon är 80 år men i övrigt fullt frisk och vältränad. I våras blev hon vid två tillfällen intagen på sjukhus akut. Där konstaterades för låg puls, ofta ner till 30 slag i minuten. Men läkarna sa att det var för tidigt för pace-maker. Vi undrar dock hur oroliga vi ska vara och hur farlig hennes arytmi är? Mamma har nu en pulsmätare hemma som visar att den fortfarande ofta är nere i 30. Symptomen med yrsel, huvudvärk m.m. kvarstår. Hur oroliga måste vi vara? När kan vi kräva att läkarna gör något? Av dem fick inga klara svar på frågan hur farligt hennes tillstånd var. De svarade typ: "inte farligt i sig", eller "inte direkt farligt". Såna svar gör nästan saken värre.

En pulsfrekvens på 30 slag/ minut hos en äldre människa är nästan alltid en indikation för att implantera en pacemaker. Kan dessutom hennes yrsel besvär kopplas till den låga pulsen, så stärker det ytterligare behovet av att få en pacemaker inlagd.

Har er mamma yrsel även om pulsfrekvensen är normal tycker jag att man i alla fall bör lägga in en pacemaker. Vid 80-års ålder behöver hjärnan en adekvat blodcirkulation.

Några läkare kräver ofta symptom på långsam puls som t ex trötthet, yrsel, svimning mm.
innan de remitterar patienten för pacemaker.

Jag har inte alla detaljer, men personligen skulle jag nog relativt omgående förse er mamma med pacemaker.

På frågan om det är farligt eller ej med så låg puls kan man säga att uppträder yrsel finns risken att patienten ramlar och kanske ådrar sig ett lårbensbrott, vilket är plågsamt, långdraget och inte helt ofarligt.

Blir hjärtfrekvensen något lägre finns även risk för att patienten plötsligt svimmar, vilket också kan medföra allvarliga skador bl a på huvudet. Så jag tycker er oro är befogad.

En puls på cirka 30 kan även leda till hjärtsvikt.

Lycka till,

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus, pacemakerläkare i Lund.

Läs mer i lexikon: 
Bradykardi
Läs mer om ämnet: 
Symptom på långsam puls