Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Vad kan vara orsaken till vt-slag vid ansträngning?

Hej! Jag är en 23-åring normalviktig tjej som har varit i kontakt med vården sedan i mitten av sommaren då jag ofta kände att mitt hjärta rusade iväg och att jag blev väldigt andfådd efter liten fysisk ansträngning. Då konstaterades efter ett ekg att jag hade en förlängd qt-tid. Har gjort ett Holter ekg under 24-timmar som visade två episoder av VT om tre slag i samband med ansträngning. Även kopplade VES, SVES och sinustakykardi under dagen. Är nu remitterad till sjukhuset och har en tid där om en månad, men störs mycket av dessa symtom i vardagen då jag blir väldigt trött, och lätt utmattad efter ansträngning. Exempelvis när jag cyklar till affären, slår hjärtat väldigt fort, hoppar till och en smärta kan kännas i hjärttrakten. Vad kan vara orsaken till detta? Mycket tacksam för svar!

Hej!
Jag kan inte svara på varför just du har ventrikulära extraslag. Det kan ha samband med att man funnit lång QT tid på ditt EKG, men detta måste verifieras med fler EKG och kanske ett arbetsprov. Det är bra att du är remitterad till ytterligare utredning. I den bör bl a en ultraljudsundersökning av hjärtat ingå.
I de flesta fall är extraslag ofarliga, men ibland kan de bero på ett fel i hjärtat, och då måste det behandlas.

/Torbjörn