Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Vad gör att man behöver en pacemaker

Hej

För att få en pacemaker behöver man ha problem med att hjärtat går förlångsamt eller har uppehåll vilket leder till symtom på svimning, yrsel,trötthet och andfåddhet vid ansträngning .
Lättas är att diagnotisera detta genom att ta ett EKG eller med hjälp av en bandspelare som tittar på hjärtrytmen under 24-48 timmar. Ibland kan man också genomgå ett arbetsprov för att få information om pulsen går upp under ansträngning.

Läs gärna mer under rubriken: Varför pacemaker i den högra spalten.

Mvh
Maria
Pacemakersköterska