Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Vad är alternativet till ablation vid hjärtrusningar? Indikationen för ablationen?

Vad är alternativet till ablation vid hjärtrusningar? Indikationen för ablationen?

Hej,

Ablation med katetrar i hjärtat började utföras på 80- talet. Sedan dess har tekniken utvecklats oerhört fort med mycket sofistikerad utrustning som nu användes. Ablation betyder att man förstör vävnader i hjärtat som är involverade i en rytmrubbning.

Idag görs ablation mot en rad olika arytmier dvs rytmrubbningar på hjärtat. En vanlig orsak till hjärtrusning är att man har en extrabana i hjärtat. Extrabanan ger upphov till en elektrisk rundgång i hjärtat och man får hjärtrusning. Förstör man banan med att bränna sönder den, så kan hjärtrusningen ej uppkomma.

En annan orsak till takykardi är att ett "extra tändstift" plötsligt ger elektriska urladdningar och detta leder till hjärtklappning. Även ett sådant tändstift (fokus) kan ibland förstöras med ablation. Det gäller bara att hitta det exakta läget med sin ablationselektrod.

Alternativ till ablation är naturligtvis olika hjärtbromsande mediciner. Många av dessa har tyvärr biverkningar som gör att patienten inte klarar medicinering. Ablation kan vara en lösning.

För några år sedan använde vi takykardibrytande pacemakrar för vissa arytmier men nu användes de ej längre.

Ablation utförs av specialister på rytmrubbningar. De kan bara från fall till fall avgöra om patienten är lämpad för ablation eller ej.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus

Pacemakerläkare i Lund

Läs mer i lexikon: 
Elektrofysiolog