Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

ultraljudsundersökning som kan åskådliggöra ärrbildning på hjärtat?

Jag undrar om det finns någon ultraljudsundersökning som kan åskådliggöra ärrbildning på hjärtat?
Detta för att undersöka hjärta efter bakteriell infektion i blodet.
Patienten har inte fått något blåsljud.

Krävs det någon särskild typ av ultraljud för att kunna se ärrbildning?
Bör undersökningen göras in esofagus?

M.v.h.
Amanda

Hej Amanda!
Större ärrbildningar efter t ex en hjärtinfarkt kan man se med vanlig ultraljudsundersökning. Om det rör sig om mer diffus ärrbildning kan det vara svårt att urskilja det med ultraljud, även om man gör ultraljudsundersökningen via matstrupen. Om man misstänker diffus ärrbildning, t ex efter en infektion, är MR undersökning bättre (magnetresonansundersökning). Med denna undersökning kan man se även mycket små skador i hjärtmuskeln.

Hälsningar: Torbjörn