Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Tillverkning

Hur tillverkas en pacemaker? /jeanette

Hej Jeanette!

Det är en avancerad tillverkningsprocedur där pacemakerns olika delar kan tillverkas på olika ställen för att sedan sättas ihop i en fabrik som är specialicerad på detta. Tillverkningen sker under mycket nogrann kontroll och i särskilda lokaler som är gjorda för att undvika damm, statisk elektricitet m.m. Större delen av monteringen sker manuellt, d v s det är inte robotar och maskiner som monterar, utan personer som är specialutbildade. När pacemakern är färdig förpackas den och steriliseras.

Vill du veta mer får du söka på nätet eller kontakta någon pacemakerfirma. St Jude Medical är en pacemakertillverkare som fram till 2011 hade pacemakertillverkning i Sverige (www.sjm.se).

Hälsningar: Torbjörn