Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

takykardi

Jag är 16 år, har asperger &adhd och varit sjuk i 1.5 år fast detta har jag påbörjat gymnasiet vård och omsorg.
började att jag hosta blod efter ha sprungit 200 meter, sen krävdes mindre ansträngning och blev andfådd/hyperventilerade. Fick höra att det var psykiskt, men för lite mer än ett ett år sen så började jag svimma vid ansträngningarna. Jag faller bara ihop medvetslös.
För 2 månader sen fick jag veta att jag har förmaks takykardi och fick seloken 50mg, men går det att behandla på annat sett?
kroppen orkar värdigt lite så sitter i rullstol, men den 5 dec i år så försvann ALL ork, var säng liggandes klarade inte ens av att äta. Den 8 dec fick ambulansen komma och hämta mig, hade fått vätska och näring brist. Blev hem skickad den 10 dec igen.
Jag har en puls intervaller över 200 med seloken i vila.
kan man inte sätta in en implanterbar defibrillator?
Vill verkligen ha rätt vård snälla hjälp mig

Hej!

En förmakstakykardi är inte farlig, men kan ge mycket symtom och i vissa fall kan man t o m svimma av det. Behandlingen är i första hand medicin t ex Seloken.

Vid förmakstakykardier bör man ta reda på mekanismen bakom förmakstakykardin. Det kan t ex vara förmaksfladder, förmaksflimmer eller bero på att man har extra retledningsbanor mellan förmak och kammare (Googla på "AVNRT" eller "WPW", som det kallas när man har extra retledningsbanor som orsakar hjärtklappning). Om medicin inte hjälper kan man i många fall bota hjärtklappningen genom ett ingrepp där man går in i hjärtat med tunna katetrar och behandlar orsaken till hjärtklappningen. Detta ingrepp kallas "invasiv elektrofysiologisk undersökning" och behandlingen kallas "ablation". Hur enkelt eller svårt det är att behandla beror på vad det är för sorts förmakstakykardi.

Ibland kan det vara svårt att hitta vilken mekanism som ligger bakom förmakstakykardin och då får man nöja sig med att behandla med medicin.

En implanterbar defibrillator (ICD) är INTE ett behandlingsalternativ vid förmakstakykardi. ICD används bara vid risk för livshotande rytmrubbningar från hjärtats kammare.

Prata med dina läkare för att få reda på lite mer om mekanismen bakom din förmakstakykardi och vilka behandlingsmöjligheter det finns.

Hälsningar: Torbjörn