Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Svimning och låg puls

Hej!
Jag heter Maria och är 26 år och jobbar själv inom vården. Senaste tiden har jag svimmat vid upprepade tillfällen. Första gången satt jag och pratade i telefon och hittades på golvet alldeles gråblek av en kollega och var då tryck och pulslös. Man började med HLR och jag vakande till efter någon minut och blev därefter inlagd på HIA.
Man hittade inget på telemetriövervakningen och funderade på om det var en kraftig vasovagal reaktion. Fick även göra ett tilttest där jag svimmade efter nitroprovokation.
Efter ett par veckor svimmade jag igen när jag gick på väg hem från jobbet. EKG visade då sinusbrady frekvens på 45/min. Blev inlagd igen med telemetriövervakning som visade sinusbradykardi som lägst 27/min.
Jag fick en Reveal dos in opererad och prövade bricanyl som pulshöjande och orstanorm samt effortil för att höja blodtrycket men det har bara hjälpt under en kort period. Har fortsatt att svimma. Avläsning av dosan har visat upprepade episoder med sinusbradykardi med frekvens kring 35-45/min.
Nu funderar man på att op in en pacemaker eftersom jag haft bradykardi i smd med svimningar men man lite osäker ändå om jag blir hjälpt av en pacemaker eftersom jag kan vara bradykard utan att svimma.
känner att det börjar bli en ohållbar situation då jag aldrig vet när eller var jag kan svimma. Har redan brutit nyckelben, handledsfrakturer mm
Tror Du att jag kan bli hjälpt av en pacemaker eller finns det något annat jag kan göra för att få upp puls och blodtryck för att förebygga ytterligare svimning? En uppgiven Maria

Hej Maria,

Vaso- vagalt syndrom är ett ganska knepigt begrepp där både bradykardi och blodtrycksfall leder till synkope. Många läkare menar att patienten inte blir hjälpt av en pacemaker som ju sällan påverkar blodtryckssänkningen. Vid en internationell kongress som jag bevistade nyligen tog man upp detta syndrom och expertisen blev tillfrågad om man skall ge pacemaker till patienten eller ej. Jag fick intrycket att majoriteten av läkarna skulle sätta in en pacemaker vid svimning med dokumenterad låg puls samtidigt.

I ditt fall skulle jag absolut föreslå pacemaker. Som du kanske vet finns det en speciell funktion i vissa pacemakrar för denna typ av patienter. När pulsen plötsligt minskar snabbt går pacemakern in och stimulerar snabbare kanske 90 imp/min för att på så sätt försöka kompensera för blodtrycksfallet. Anfallen varar ju bara några sekunder- minuter och när pulsen blir normal inhiberas pacemakern. Allt detta kan programmeras till olika värden.

Så jag tycker att det är värt att pröva denna behandling.

Några läsare som har detta syndrom kan ju skriva om sina erfarenheter till vårt forum.

Lycka till!
Mvh
Thomas Fåhraeus
Bjärred