Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

svimmat x 3, yrsel, trött/matt,fryser,svettas, hjärtkänning Av-block trött sinusknuta.Kan en pacemaker hjälpa?

2004 sista arb pass lunginflammation och ledvärk. 2009 fick jag diagnos Fibromyalgi och utmattningssyndrom ,sömnstörning, migrän.
Efter lång utredning och behandl rehabilitering, får jag max arb 25% med en lönebidragsanst, arbetar inom vården.Jag kan inte äta de mediciner som vanligtvis använd mot fibromyalgismärtan pga biverkningar bla starka hjärtkänningar så jag kan inte bli optimalt smärtlindrad.
Här startade hjärt besvären kände oregelbunden rytm och värk emellanåt företags dr/jag avvaktade .
Min far avled i hjärtinfarkt vid 49 års ålder. Mor fått en stroke 78 års ålder.
2007 Utlandsresa svullna u-ben och fötter(påsar med vätska på fötterna)ekg,arbekg,ultraljud,-ua fortsatta besvär,yrsel,trött/matt,fryser,svettas,hjärt känningar-ibland värk, ibland "stopp"senstickningar upp hals/ansikte ut i armar,ibland oregelbundet.
2009 svimmarx3 arb ekg -ua. 22timmars ekg visar Sinusgrundrytm med ordinär medelkammarfrekvens. Nattetid en del episoder med Av-block 2,oftast av Wenchebachs typ,vid några tillfällen av mobits typ två.Längsta RR-intervall i samband med Av blockering 2,2 sek.Ibland sinusarytmi, ej säkert respiratoriskt betingat.symptom enl ovan.
2010 fick en reveal inop inställd på att läsa av under 30 slag/min ock över 170slag/min, skulle bara aktivera den om jag svimmade,har inte svimmat sedan 2009.
2011 ca juli skulle jag aktivera vid känning,aktiverade ca 20 ggr på tre månader, det visade hoppigt och alla aktiveringar visade på hjärtfrekv ca 40 och 45 pga sinusknutan (blev jag informerad), hade dock känningar många gånger fler men svårighet att själv aktiver revealen dagtid,jag önskade få revealen inställd på avläsning på ca under 45 slag/min(i stället för de 30 slag/min den nu är inställd på)för att kunna se hur det ser ut dagtid.Dr ville ej ställa om inställningen pga att det blir så mycket att läsa av.och jag skulle inte aktivera revealen om jag hade dessa symptom som jag haft när jag aktiverat utan bara nya annorlunda symptom?
Dec 2011 avläsning visade trött sinusknuta(jag hade bara aktiverat 3gånger, hade symptom många ggr fler).

Hej,

Har du fått en EKG- loop recorder Reveal så borde den ge all information om du behöver en pacemaker eller ej, om du har symptom.

Uppenbarligen är din sinusknuta sjuk med låga hjärtfrekvenser som följd. Att ställa in automatisk avläsning först vid 30/ minut tycker jag är lite tufft. Många patienter har symptom vid t ex 40/ minut och blir hjälpta av pacemaker.

Har man registrerat Mobitz typ II så är ju det en pacemakerindikation redan i sig.

Problemet är väl att du har många olika sjukdomar och som du säkert hört skall man bara ha en sjukdom i svensk sjukvård.

Personligen skulle jag ge dig en pacemaker, inte minst för att du skulle nog bli piggare och lättare klara dina andra sjukdomar.

MVH
Thomas Fåhraeus
Bjärred