Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

snart pacemaker

Jag kanske ska få pacemaker och jag är rädd för att dom ska operera in den fel och jag blir förlamad eller något sånt. Kan det hända? Isarna fall hur stor chans är det? Kan det hända något som kan hota mig till döden?

Hej

Risken för att råka ut för komplikationer under en pacemakerimplantation är mycket liten. Skulle man råka ut för något så går det att åtgärda. Förlamning är ingen komplikation man kan råka ut för.Jag har inte varit med om att någon har dött under en pacemakerimplantation under de 20 år jag jobbat som pacemakersjuksköterska så detta ingrepp är mycket en rutin operation men för varje enskild patient innebär det en stor oro när man vet att man går in i hjärtat med en eller två elektroder. Vi som vårdpersonal ska vara lyhörda och hjälpa er att känna trygghet och ni ska få information före och under operation vad som sker under hela förloppet.

Lycka till

Maria
Paemakersjuksköterska