Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Skuttande hjärta

Jag är en kvinna 65 år som har återkommande besvär med hjärtat. Har för cirka 15 år sedan brännt bort extraledning. Sedan tonåren drabbades jag då och då av hjärtrusningar med skyhög puls. Efter ablationen blev jag fri från dessa attacker. Dock lever mitt hjärta fortfarande sitt eget liv. Jag har ofta extraslag men får också attacker då hjärtrytmen är svag och ojämn. Hjärtat skuttar och går i otakt. Jag blir då yr och känner mig skör både i kropp och själ. Funderar på om jag har förmaksflimmer men ingen hjärtläkare har sagt att så är fallet. Jag undrar om magen kan påverka hjärtats takt att slå oregelbundet? Jag menar om magen är lite överfylld blir hjärtat ansträngt då och kan gå i otakt? Ja, det är obehagligt minst sagt men jag har detta problem i perioder. Hur påverkar ångest hjärtat? Många frågor men önskar få svar på dessa. Vänligen Katarina

Hej,

Många får extraslag efter en ablation men du kanske hade det innan.? Extraslag har jag skrivit väldigt mycket om den senaste tiden och du kan läsa de svaren.

Om du misstänker förmaksflimmer ibland, bör du be läkaren att få göra ett bandspelarEKG under ett par dygn. Man kan också med lite träning lära sig känna sin egen puls och bedömma om man har flimmer eller ej. Vid flimmer är ju pulsen oregelbunden hela tiden och om du trycker försiktigt på handleden kan du känna att vissa pulsslag är mer fyllda än andra, svagare, fylld puls.

Blir du yr av ojämn puls kan det bero på för långsam eller för snabb puls som en del flimmerpatienter har.

Man kan operara in ett litet EKG minne en sk loop reorder, som kollar och spar ditt EKG , så att man får en diagnos och därmed behandlingsförslag.

Mvh
Thomas Fåhraeus
Lund